استوپر پارکینگ AP

استوپر پارکینگ AP


استوپر پارکینگ AP

کار استوپر (car stopper) یا همان متوقف کننده خودرو وسیله ای است که با قابلیت نصب بر روی سطح زمین پارکینگ و روی دیوار پارکینگ این امکان را می دهد تا از برخورد خودروها به دیوار جلوگیری نماید از مزایای ویژه این استوپر ها می توان به این موارد اشاره نمود که قرار گرفتن شبرنگ بر روی این استوپر ها خود یک عامل هشدار دهنده و بازدارنده برای خودرو ها می باشد  به دلیل استفاده از لاستیک در ساخت این استوپرها ، می توان انعطاف ویژه ای را در این استوپر ها مشاهده نمود که این خود باعث می گردد تا تماس حاصل از برخورد در این استوپر ها به صورت یک نیروی ارتجاعی دفع گردد .
کار استوپر پارکینگکار استوپر پارکینگ
کار استوپر پارکینگکار استوپر پارکینگ

استوپر پارکینگ AP :


عرض طول وزن تقریبی
استوپر پارکینگ AP 150mm 490mm 3kg

مشتریان ما

  • سن ایچ
  • مجلس شورای اسلامی
  • شهرداری تهران
  • بانک رفاه گارگران
  • باشگاه پاس