ضربه گیر ستون FS

ضربه گیر و محافظ ستون FS


ضربه گیر ستون فریم دار

ضربه گیر ستون یا محافظ ستون FS پارکینگ چیست ؟

در واقع در تعریف سختی ما خواهیم داشت که سختی یک ماده عبارتست از مقدار نفوذ پذیری یک جسم در برابر ورود جسم خارجی . حال ما چگونه می توانیم از این تعریف در رابطه با ضربه گیر ستون FS پارکینگ بهره برداری کنیم در واقع در صورتی که دو جسم سخت یعنی خودرو و ستون های پارکینگ را در نظر بگیریم ، در این صورت برخورد ستون و خودرو به دلیل سختی بالای هر دو این اجسام بسته به شدت برخورد می توانند صدماتی را به یکدیگر وارد آورند حال اگر در بین خودرو و ستون از یک ماده با خاصیت الاستیکی مناسب استفاده کنیم انرژی این آسیب احتمالی در درون ضربه گیر ستون FS به میزان بسیار زیادی جذب خواهد شد و آسیب های بیشتر به ستون های پارکینگ و خودرو وارد نمی گردد . از دیگر مواردی که کاربرد ضربه گیرهای پارکینگ را به میزان بسیار زیادی افزایش می دهد استفاده از رنگ هایی است که در ضربه گیرها می باشد که این خود باعث می گردد تا دید راننده نسبت به ستون به میزان بسیار زیادی افزایش پیدا کند و پتانسیل برخورد را به میزان قابل توجهی پایین می آورد .
ضربه گیر ستون پارکینگمحافظ ستون پارکینگ
محافظ ستون پارکینگمحافظ ستون و ضربه گیر

مشخصات فنی ضربه گیر ستون FS:


عرض طول وزن تقریبی
محافظ ستون FS 70mm x 70mm 900mm 1.8kg

مشتریان ما

  • سن ایچ
  • مجلس شورای اسلامی
  • شهرداری تهران
  • بانک رفاه گارگران
  • باشگاه پاس