قفل پارکینگ

قفل پارکینگ هوشمند ریموت دار


قفل پارکینگ هوشمند ریموتی

شاید این مسئله به صورت متداول برای شما پیش امده باشد که هنگامی که می‌خواهید در محل پارک اختصاصی خودتان ماشینتان رو قرار بدید با این صحنه مواجه میشوید که خودروی دیگری در محل پارک شما قرار دارد در واقع در این مواقع بسیار مستعسل خواهید شد و نمیدانید که چه باید بکنید زنگ کدام یک از همسایه ها رو باید بزنیم این خودرو متعلق به چه کسی است چرا اینجا پارک کرده دلیل اینکه بدون اینکه از شما اجازه بگیره و از جای پارک اختصاصی شما استفاده کرده چه بوده است در این مواقع شاید به این فکر بیفتد که چرا بعضی ها به حقوق خودشان نیستند و از جای پارک اختصاصی دیگران می خواهند که استفاده کنند باید به این مهم فکر کنیم که چگونه می‌توانیم از این مسائل جلوگیری کنیم یکی از ادواتی که در این خصوص به کار میره قفل پارکینگ است . قفل پارکینگ به صورت اختصاصی می تواند مانع از ورود خودروهای دیگر به جای پارک اختصاصی شما و دیگر شما با این صحنه مواجه نخواهید بود که خودروی دیگری در محل پارک شما قرار دارد و شما در هر لحظه از شبانه روز که بخواهید می توانید خودرو خودتان را در محل پارک اختصاصی خود قرار دهید قفل های پارکینگ به چند صورت تولید شده اند قفل های پارکینگ ساده و قفل های پارکینگ ریموت دار قفل های پارکینگ ساده به صورت دستی باز و بسته می شوند و یک قفل در روی آنها قرار می گیرد که هر بار که می خواهید از جای پارک خود خارج شوید بایستی قفل را به صورت دستی در حالت بسته قرار دهید تا دیگر خودروی قادر به ورود به محل پارک شما نباشد اما در قفل پارکینگ ریموت دار دیگر شما با این مسئله مواجه نیستید که چه خودرویی در محل پارک شما قرار خواهد گرفت و هر لحظه می توانید به توسط ریموت که در اختیار دارید قفل را باز یا بسته کنید مزایای بسیار مهم قفل‌های پارکینگ ریموتی این هست که شما می توانید بدون پیاده شدن از خودروی خود و بدون این که زحمات زیادی را بخواهید متحمل بشوید قفل پارکینگ اختصاصی خود را باز یا بسته میکنید اما نصب این قفل های پارکینگ به این صورت می باشد که به وسیله دو یا سه و یا چهار پیچ بسیار محکم در کف پارکینگ شما قرار می‌گیرند و باعث می‌شوند که دیگر از جای خود حرکت نکند و به این وسیله قفل پارکینگ استقامت بالایی را در محل نصب شده پیدا می‌کنند که مانع از ورود خودروهای دیگر به جای پارک اختصاصی شما می شود .
قفل پارکینگنصب قفل پارکینگ

مشخصات فنی قفل پارکینگ


عرض طول وزن تقریبی
قفل پارکینگ 95mm x 95mm 890mm 1.8kg

مشتریان ما

  • سن ایچ
  • مجلس شورای اسلامی
  • شهرداری تهران
  • بانک رفاه گارگران
  • باشگاه پاس