چشم گربه ای پیچی

چشم گربه ای پیچی


چشم گربه ای پیچی

تجهیزات پارکینگ چشم گربه ای پیچیتجهیزات پارکینگ چشم گربه ای پیچی
تجهیزات پارکینگ چشم گربه ای پیچیتجهیزات پارکینگ چشم گربه ای پیچی

مشخصات فنی چشم گربه ای پیچی:


عرض طول وزن تقریبی
چشم گربه ای پیچی 140mm 140mm 264gr

مشتریان ما

  • سن ایچ
  • مجلس شورای اسلامی
  • شهرداری تهران
  • بانک رفاه گارگران
  • باشگاه پاس