چشم گربه ای چسبی

چشم گربه ای چسبی


چشم گربه ای چسبی

لوازم پارکینگ چشم گربه ای چسبیلوازم پارکینگ چشم گربه ای چسبی
لوازم پارکینگ چشم گربه ای چسبیلوازم پارکینگ چشم گربه ای چسبی

مشخصات فنی چشم گربه ای چسبی:


عرض طول وزن تقریبی
چشم گربه ای چسبی 100mm 100mm 70gr

مشتریان ما

  • سن ایچ
  • مجلس شورای اسلامی
  • شهرداری تهران
  • بانک رفاه گارگران
  • باشگاه پاس